Subsidieaanvraag

Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het dorpsbudget moeten de verenigingen en organisatie aan de volgende spelregels voldoen:

  • alleen verenigingen, stichtingen en organisaties kunnen een aanvraag indienen
  • indienen kan op 2 tijdstippen te weten voor 1 april en 1 oktober van het jaar.er dient een aanvraagformulier te worden ingevuld, voorafgaand aan de start van het project.
  • het project moet het algemene belang en/of de sociale samenhang van De Lutte diene
  • het moet een éénmalige activiteit of aankoop zijn, het is niet de bedoeling dat het een jaarlijkse terugkerende aanvraag wordt.
  • alles ter beoordeling van St. Dorpsbelangen verenigingen, stichtingen en organisaties

In een speciaal hiervoor bijeen te roepen beoordelingsvergadering wordt bepaald of en hoeveel geld beschikbaar wordt gesteld. De aanvragers krijgen een schriftelijke bevestiging van ontvangst van de aanvraag en een einddatum waarop er een beslissing genomen moet zijn.

Algemeen.

Over de uitslag van de subsidietoekenning of afwijzing kan niet worden gecorrespondeerd.

Stuur het ingevulde aanvraagformulier naar de secretaris van SDDL via onderstaand formulier.


2 Aanvraagformulier Subsidie Blanco
Word – 55,9 KB 55 downloads

Formulier versturen