Home

Logo schatkamer liggend

Welkom op de website van de St. Dorpsbelangen De Lutte.

Op deze website vindt u alle informatie die betrekking hebben op onze stichting.

Voor actuele informatie kunt u ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Wie zijn actief

Over ons

De St. Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van ons dorp. Oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken. Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente (= college B&W alsmede gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Onze plannen tot 2022.

Voor de periode tot 2022 hebben we een plan opgesteld waarin we een aantal projecten beschrijven die we voor De Lutte willen uitvoeren. Projecten die bijdragen aan het doel van Stichting Dorpsbelangen De Lutte (SDDL): de leefbaarheid en het voorzieningenniveau (gezondheid, school, winkels, etc..) van De Lutte behouden en bevorderen.

Onderstaand een korte opsomming van onze plannen (in willekeurige volgorde).

Duurzaam De Lutte

Wat zijn de mogelijkheden van duurzame energie zoals zonnepanelen en windmolens? Waar kunnen we oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen realiseren? Kan oud papier op een centraal punt worden verzameld?

Wandel- en fietspaden

Uitbreiding van het aantal wandel- en fietspaden, bijvoorbeeld vanuit het dorp naar het Lutterzand, naar de Duivelshof, richting de visvijver en tussen de wijk Luttermolen en het dorp. Eventueel gebruikmakend van het al bestaande knooppunten netwerk.

Bewegwijzering

Vanuit het centrum van het dorp duidelijke bewegwijzering naar o.a. het Arboretum Poortbulten

Kwaliteitsimpuls De Lutte

Diverse ornamenten als een waterpomp, de knipschaar, de Luttermolen en een mozaïekbank plaatsen langs de nieuw in te richten Dorpstraat en in de dorpskern. Niet alleen verlichting van buiten op de kerk, maar ook verlichting van binnen, zodat de mooie ramen ook ’s avonds zichtbaar zijn.

Verfraaiing van de Kroepsweg

De middenberm van de Kroepsweg verfraaien met beplanting en een Corten stalen bord met de afbeelding van de Lutter molen. De afvalcontainers uit het zicht door een haag erom heen.

Helpt u ons mee?

Om alle projecten te realiseren hebben we verschillende typen mensen nodig. Wij zoeken o.a. een meedenker en een meedoener, maar ook is er ruimte voor mensen die administratief of communicatief sterk zijn? Help mee met het realiseren van een plan waar u enthousiast van wordt!

Wilt u meer weten over een project of wilt u samen met ons werken aan de uitvoering ervan? Neem contact op met de Voorzitter via mail@dorpsbelangendelutte.nl.

AGENDA

Vergader locatie: Dorpshuis Erve Boerrigter De Lutte

Op deze dagen hebben we ook een spreekuur van 18:30 uur tot 19:00 uur op het DorpsInfoPunt in Erve Boerrigter.

Vergaderdatums:

Maandag 7 november 2022

Maandag 12 december 2022

Maandag 9 januari 2023

Maandag 6 februari 2023

Maandag 6 maart 2023

Maandag 3 april 2023

Maandag 1 mei 2023

Maandag 5 juni 2023

Maandag 4 september 2023

Maandag 2 oktober 2023

Maandag 6 november 2023

Maandag 4 december 2023

Maandag 8 januari 2024

Contact