Home

Logo schatkamer liggend

Welkom op de website van de St. Dorpsbelangen De Lutte.

Op deze website vindt u alle informatie die betrekking hebben op onze stichting.

Voor actuele informatie kunt u ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Wie zijn actief

Over ons

De St. Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van ons dorp. Oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken. Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente (= college B&W alsmede gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

AGENDA

Vergaderlocatie: Dorpshuis Erve Boerrigter De Lutte

Op deze dagen hebben we ook een spreekuur van 18:30 uur tot 19:00 uur op het DorpsInfoPunt in Erve Boerrigter.

Vergaderdatums:
Maandag 8 januari 2018
Maandag 5 februari 2018
Maandag 5 maart 2018
Maandag 9 april 2018
Maandag 7 mei 2018
Maandag 4 juni 2018
Maandag 2 juli 2018
In augustus geen vergadering
Maandag 3 september 2018
Maandag 1 oktober 2018
Maandag 5 november 2018
Maandag 3 december 2018
Maandag 7 januari 2019

Contact