Home

Logo schatkamer liggend

Welkom op de website van de St. Dorpsbelangen De Lutte.

Op deze website vindt u alle informatie die betrekking hebben op onze stichting.

Voor actuele informatie kunt u ons ook volgen op Facebook en Twitter.

Wie zijn actief

Over ons

De St. Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van ons dorp. Oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken. Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente (= college B&W alsmede gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

AGENDA

Vergader locatie: Dorpshuis Erve Boerrigter De Lutte

Op deze dagen hebben we ook een spreekuur van 18:30 uur tot 19:00 uur op het DorpsInfoPunt in Erve Boerrigter.

Vergaderdatums:

Maandag 12 december 2022

Maandag 9 januari 2023

Maandag 6 februari 2023

Maandag 6 maart 2023

Maandag 3 april 2023

Maandag 1 mei 2023

Maandag 5 juni 2023

Maandag 4 september 2023

Maandag 2 oktober 2023

Maandag 6 november 2023

Maandag 4 december 2023

Maandag 8 januari 2024

Contact