Over ons

De St. Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling: Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningen niveau van ons dorp. Oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan en wil oppakken. Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente (= college B&W alsmede gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Onze plannen tot 2022.

Voor de periode tot 2022 hebben we een plan opgesteld waarin we een aantal projecten beschrijven die we voor De Lutte willen uitvoeren. Projecten die bijdragen aan het doel van Stichting Dorpsbelangen De Lutte (SDDL): de leefbaarheid en het voorzieningenniveau (gezondheid, school, winkels, etc..) van De Lutte behouden en bevorderen.

Onderstaand een korte opsomming van onze plannen (in willekeurige volgorde).

Duurzaam De Lutte

Wat zijn de mogelijkheden van duurzame energie zoals zonnepanelen en windmolens? Waar kunnen we oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen realiseren? Kan oud papier op een centraal punt worden verzameld?

Wandel- en fietspaden

Uitbreiding van het aantal wandel- en fietspaden, bijvoorbeeld vanuit het dorp naar het Lutterzand, naar de Duivelshof, richting de visvijver en tussen de wijk Luttermolen en het dorp. Eventueel gebruikmakend van het al bestaande knooppunten netwerk.

Bewegwijzering

Vanuit het centrum van het dorp duidelijke bewegwijzering naar o.a. het Arboretum Poortbulten

Kwaliteitsimpuls De Lutte

Diverse ornamenten als een waterpomp, de knipschaar, de Luttermolen en een mozaïekbank plaatsen langs de nieuw in te richten Dorpstraat en in de dorpskern. Niet alleen verlichting van buiten op de kerk, maar ook verlichting van binnen, zodat de mooie ramen ook ’s avonds zichtbaar zijn.

Verfraaiing van de Kroepsweg

De middenberm van de Kroepsweg verfraaien met beplanting en een Corten stalen bord met de afbeelding van de Lutter molen. De afvalcontainers uit het zicht door een haag erom heen.

Helpt u ons mee?

Om alle projecten te realiseren hebben we verschillende typen mensen nodig. Wij zoeken o.a. een meedenker en een meedoener, maar ook is er ruimte voor mensen die administratief of communicatief sterk zijn? Help mee met het realiseren van een plan waar u enthousiast van wordt!

Wilt u meer weten over een project of wilt u samen met ons werken aan de uitvoering ervan? Neem contact op met de Voorzitter via mail@dorpsbelangendelutte.nl.