SDDL

Stichting Dorpsbelangen De Lutte

De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling:

  • Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van ons dorp.
  • Het oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en/of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan of wil oppakken.
  • Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente Losser (= college B&W, Gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Nieuws 2024

22 juni Opening Dorpshart!

Op 22 juni vieren we de opening van het vernieuwde Dorpshart van De Lutte met het concert ‘Oonder n’Toarn’. Een avond vol muziek, zang en samenzijn voor alle betrokkenen bij én trotse inwoners van De Lutte. Ben jij erbij? De entree is gratis

Lees meer »

SDDL draagt bij aan Heurnetocht

De eerste zondag in mei was dit jaar een bijzondere dag: 5 mei 2024 Nationale Bevrijdingsdag en ook de dag van de jaarlijkse Heurnetocht in De Lutte. 115 km aan prachtige routes waren uitgezet van verschillende afstanden.Ruim 520 deelnemers hebben genoten van de natuur rondom de Lutte en de gezelligheid, want dat was er ook. Met dank aan Stichting Dorpsbelangen De Lutte die vanuit het dorpsbudget een financiële bijdrage heeft gegeven voor de muzikale entourage via o.a. optredens van het zangkoor ’t Lutters Geluutke en accordeonist Harry Eulderink.

Lees meer »

Update: Informatieavond spoorgoederenvervoer de Lutte

Op woensdag 24 april was ProRail en het Ministerie van I&W in Erve Boerrigter aanwezig om inzicht te geven in de huidige situatie rondom het goederenvervoer op het spoor. Beide organisaties vertelden over concrete ontwikkelingen, de effecten daarvan en over de taken en verantwoordelijkheden.

Lees meer »

Werkgroep 4 mei bedankt Dorpsbelangen

Bedankt voor de bijdrage van de stichting Dorpsbelangen aan het opknappen van het monument! We zijn er erg blij mee en hebben de plaquette inmiddels klaar. We zullen de bijdrage zeker benoemen in onze correspondentie.

Lees meer »

Nieuws 2023

Kerstboom

De Kerstboom heeft de storm PIA niet overleefd. Vanmorgen met de vrijwilligers de oude boom opgeruimd.

Lees meer »

Veldschuur-2

Het plan voor de Veldschuur lag al jaren op de plank maar binnenkort start de bouw van een Veldschuur op het terrein van Erve Boerrigter. Een werkgroep, onder leiding van Ben Groote Beverborg, bestaande uit vrijwilligers met uiteenlopende vakkennis en leerlingen van het TCC, locatie Potskampstraat,  gaat aan de slag om deze schuur te realiseren. We verwachten dat de Veldschuur rond de zomer van 2024 klaar is. 

Lees meer »

De Veldschuur-1

Subsidie ontvangen van de Rabobank Zuid en Oost Twente € 7.500, - voor de bouw van de nieuwe Veldschuur in De Lutte bij Erve Boerrigter. Binnenkort starten we met de vrijwilligers.

Lees meer »

Wijkagent Bennie Peters neemt afscheid

Op 3 april 2023, hebben we afscheid genomen van Bennie Peters wijkagent voor o.a. De Lutte. Hij gaat met een welverdiend (vroeg)pensioen. Bennie, dank voor je inbreng tijdens onze vergaderingen.Wethouder Marian Oosterbroek was hierbij aanwezig voor de Gemeente Losser

Lees meer »