SDDL

Stichting Dorpsbelangen De Lutte

De Stichting Dorpsbelangen De Lutte heeft als doelstelling:

  • Het inzetten voor behoud van de leefbaarheid en het voorzieningenniveau van ons dorp.
  • Het oppakken van allerlei zaken van belang voor de leefbaarheid en/of voorzieningenniveau die de individuele burger niet kan of wil oppakken.
  • Dorpsbelangen wil uw spreekbuis zijn naar de Gemeente Losser (= college B&W, Gemeenteraad en politieke partijen, maar ook de participatieraad).

Nieuws 2024

Uitdunnen houtwal Molenveldpad De Lutte

Vanaf donderdag 29 februari tot en met vrijdag 15 maart dunnen we de houtwal aan het Molenveldpad in De Lutte uit. Het Molenveldpad is het pad aan je linkerhand als je vanaf De Lutte richting het Arboretum fietst. Tussen de snelweg en het spoor. Vossebeld voert deze werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden ronden zij voor het broedseizoen af.

Lees meer »

Uitnodiging MER-inloopdag Windpark De Lutte

U bent op donderdag 25 januari 2024 van harte welkom bij de MER-inloopdag van Windpark De Lutte. Tijdens deze inloopdag kunt u op posters de eerste resultaten zien van de onderzoeken voor de milieueffectrapportage (MER). U kunt hierover vragen stellen en in gesprek gaan met onder andere specialisten die de onderzoeken hebben gedaan naar de effecten van het toekomstige windpark op de omgeving.

Lees meer »

Nieuws 2023

Kerstboom

De Kerstboom heeft de storm PIA niet overleefd. Vanmorgen met de vrijwilligers de oude boom opgeruimd.

Lees meer »

Veldschuur-2

Het plan voor de Veldschuur lag al jaren op de plank maar binnenkort start de bouw van een Veldschuur op het terrein van Erve Boerrigter. Een werkgroep, onder leiding van Ben Groote Beverborg, bestaande uit vrijwilligers met uiteenlopende vakkennis en leerlingen van het TCC, locatie Potskampstraat,  gaat aan de slag om deze schuur te realiseren. We verwachten dat de Veldschuur rond de zomer van 2024 klaar is. 

Lees meer »

De Veldschuur-1

Subsidie ontvangen van de Rabobank Zuid en Oost Twente € 7.500, - voor de bouw van de nieuwe Veldschuur in De Lutte bij Erve Boerrigter. Binnenkort starten we met de vrijwilligers.

Lees meer »

Wijkagent Bennie Peters neemt afscheid

Op 3 april 2023, hebben we afscheid genomen van Bennie Peters wijkagent voor o.a. De Lutte. Hij gaat met een welverdiend (vroeg)pensioen. Bennie, dank voor je inbreng tijdens onze vergaderingen.Wethouder Marian Oosterbroek was hierbij aanwezig voor de Gemeente Losser

Lees meer »