Bestuur en vergaderdata

Bestuur

Dorpsbelangen vergadert elke eerste maandag van de maand in het Dorpshuis van De Lutte, Erve Boerrigter.

Voorafgaand aan de vergadering, van 18:30 uur tot 19:00 uur, bemand één van ons het Dorpsinformatie Punt, de DIP.

Inwoners van De Lutte kunnen binnenlopen voor informatie en opmerkingen.

Voorzitter

  • Bennie Visschedijk              

Secretaris

  • Con de Man                               

Penningmeester

  • Joost Teuben                                

Leden

  • Ben Oude Groote Beverborg ~ de Veldschuur 
  • André Wantia  ~ windmolens                 
  • Joop Lange ~ webbeheerder   
  • Kristel Olde Scholtenhuis
  • Frans Bosch                    

Vergaderdata

2024
Vergaderingen van 19:00 - 21:00 uur Bezetting Dip 18:30 - 19:00
Maandagen Maandagen
2 sep Con
7 okt Benny
4 nov Joost
2 dec Kristel
6 jan 2025 Joop