Nieuwe laptop voor redactie 't Luutke

Driewekelijks wordt door de redactie van ’t Luutke het dorpsblad opgemaakt. Verouderde computers maakten het werk steeds lastiger.

Het bestuur Stichting Dorpshoes Erve Boerrigter, alwaar de verantwoordelijkheid van 't Luutke ligt, heeft met succes financiële ondersteuning gevraagd aan Stichting Dorpsbelangen De Lutte. Deze laatste stichting heeft jaarlijks 4000 euro te verdelen onder de aanvragen van alle verenigingen en clubs die De Lutte rijk is. De kosten van de nieuwe laptop zijn 1100,- euro.

Dorpsbelangen ondersteunde het vrijwilligerswerk met 650,- euro en de rest heeft stichting Dorpshoes betaald.

“Mensen weten veelal niet hoe men ondersteuning kan aanvragen. Op de website www.dorpsbelangendelutte.nl is een aanvraagformulier te vinden”, aldus Con de Man, secretaris in de dorpsraad.

Namens het bestuur van het Dorpshoes nam voorzitter Rob Swennenhuis de laptop in ontvangst van Con de Man.

Software-matig is het vrijwilligerswerk gesponsord door de leverancier van de laptop.