Veldschuur-2

Het plan voor de Veldschuur lag al jaren op de plank maar binnenkort start de bouw van een Veldschuur op het terrein van Erve Boerrigter.
Een werkgroep, onder leiding van Ben Groote Beverborg, bestaande uit vrijwilligers met uiteenlopende vakkennis en leerlingen van het TCC, locatie Potskampstraat,  gaat aan de slag om deze schuur te realiseren. We verwachten dat de Veldschuur rond de zomer van 2024 klaar is. 

Stichting Gemeenschapswerk De Hellehondsdagen, Erve Boerrigter en de gemeente Losser deden in 2017 een subsidieaanvraag bij Leefbare Kleine Kernen (LKK) voor de realisatie van de Veldschuur. Deze subsidie is destijds ook toegewezen. Lange tijd lagen de activiteiten omtrent de bouw stil. 
In 2022 tijdens het project “Kwaliteitsimpuls De Lutte” kwam het project weer ter sprake. Vanaf dat moment heeft Stichting Dorpsbelangen De Lutte het initiatief overgenomen van de oorspronkelijke initiatiefnemers.

“We zien de veldschuur als een mooie aanvulling op het terrein van Erve Boerrigter.” zegt Ben Oude Groote Beverborg, vrijwillig projectleider van de Veldschuur. “Samen met het gebouw dat er al staat, behouden we de landelijke uitstraling die we in De Lutte willen bereiken en die naar onze verwachting toeristen aanspreekt.”

Opslagruimte voor verenigingen
De Veldschuur heeft als doel om opslag te bieden aan verschillende verenigingen in De Lutte. 
Een aantal enthousiaste verenigingen hebben aangegeven graag gebruik te willen maken van de ruimte.
De beschikbare ruimte in het toekomstige pand is onder deze verenigingen verdeeld. Onder andere Stichting Gemeenschapswerk de Hellehondsdagen en het Repair Café gaan hun materialen in de Veldschuur onderbrengen. 

Benieuwd naar het verloop van de bouw? Houd de website en sociaal mediakanalen van Stichting Dorpsbelangen De Lutte in de gaten.