Wat hebben we in 2023 gedaan en ondersteund?

Gepubliceerd op 16 januari 2024 om 22:39

Ondersteuning bij de Kwaliteitsimpuls project De Lutte, zoals:

 • Gastvrij De Lutte:
 • Dorpspomp staat op het centrumplein.
 • Waterput verplaatst bij de Boerderij.
 • Luttermöl geplaatst (tegenover Morsink).
 • Foto E-huisje Dorpstraat gerealiseerd.
 • Gas Terug: Ondersteuning incidentele aanvragen.
 • Pak-An-Pak-Over
 • Ondersteuning realisatie hondenlosloopveldje.

Maar ook bij andere projecten zoals:

 • Opzetten Repair Café en hulp bij het zelfstandig worden.
 • Een meerjarenplan 2023-2025 is opgesteld en geeft richting aan SDDL-activiteiten (zie SDDL-website).
 • Maandelijks overleg met de wethouder.
 • Lobbyactiviteiten voor Energietransitie, spoorlijn, groenvoorziening, jongeren- en ouderenbeleid.
 • Periodiek overleg met Dorpsraden en dorpsverenigingen.
 • Ontwerpen van nieuwe SDDL-website.
 • Informatieverstrekking via Social media.

Welke verenigingen hebben een bijdrage uit het dorpsbudget ontvangen? 

 • Centrumspecialisten voor de Kerstfair 2022.
 • Jeu de boules vereniging voor de Buitentoiletten.
 • Plechelmus harmonie voor 2 Koffiezetapparaten.
 • Redactie ’t Luutke voor een nieuwe Laptop.
 • Erve Boerrigter/SDDL voor de bouw van een Veldschuur.

Mutaties binnen het bestuur:

 • Aftredende leden: Matthieu Brouwer en José Bossink
 • Nieuwe leden: Joop Lange, Kristel Olde Scholtenhuis en André Wantia (vertegenwoordiger centrumspecialisten).

Vooruitblik 2024.

Huidige secretaris en voorzitter hebben aangegeven te willen stoppen in 2024. We zoeken dus nog nieuwe bestuursleden!

Verder in 2024 met lopende projecten:

 • Kwaliteitsimpuls De Lutte ondersteunen in een afrondende fase.
 • Ondersteuning informatieavond met omwonenden over spoorlijn noordtak.
 • Veldschuur bouwen en openen.
 • Verder meer aandacht voor de thema’s zoals benoemd in meerjarenplan.
 • Lobby werk rondom windbeleid, Energietransitie, etc.
 • Overleg met college van B&W en gemeenteraad Losser.
 • Lancering nieuwe website dorpsbelangendelutte.nl
 • Open informatieavond voor bewoners (beleid, verenigingen, etc.)
 • Informatieverstrekking via Social Media.